CS WEB Logo

05.08.2015

Aj susedov spoznáte vďaka MAPKE

Aj susedov spoznáte vďaka MAPKE

MAPKA, teda mapový portál katastra nehnuteľností, je nová webová aplikácia, vďaka ktorej získate údaje z informačného systému katastra nehnuteľností. Službu sprístupnil Úrad geodézie, kartografie a katastra.

„Aplikácia umožňuje interaktívnou formou rýchlo prehliadať a vyhľadávať údaje z informačného systému katastra nehnuteľností. Umožnená je aj kombinácia týchto údajov s inými priestorovými údajmi,“ uvádza stránka aplikácie. Ide napríklad o adresné body, ortofosnímky a mapové podklady od psoločnosti Esri (World Topo Map, World Street Map, World Imagery).

Dôvodom vzniku MAPKY bol neustále rastúci dopyt po informáciách z katastra nehnuteľností. Vznikla možnosť prehliadania a vyhľadávania údajov z informačného systému katastra nehnuteľností na všetkých platformách operačných systémov a vo všetkých bežne dostupných internetových prehliadačoch.

Vďaka aplikácií, ktorá je do konca septembra tohto roka v testovacej prevádzke, si tak rýchlo zobrazíte katastrálnu mapu s parcelami. Po kliknutí na parcelu sa zobrazia vybrané informácie akými sú výmera, druh pozemku, vlastník, správca, či nájomca.

Autor: Michal Paška