CS WEB Logo

20.12.2011

Transparentné obchodovanie s drevom

Transparentné obchodovanie s drevom

Isto neušlo Vašej pozornosti, aký úspech zaznamenali elektronické aukcie surového dreva organizované Lesmi SR š.p. Banská Bystrica. V období, keď sa drevo stalo nedostatkovou surovinou, sa otvára priestor pre nové spôsoby predaja a kúpy surového dreva. Jedným z nich sú aj IAD, do ktorých sa teraz môžete zapojiť i Vy. Medzi nesporné výhody IAD patrí, že obhospodarovateľ lesa do maximálnej miery zhodnotí vyťažené drevo a pohodlne z prostredia svojej kancelárie, v rodnom jazyku, prenikne na svetové trhy s drevom. Na druhej strane spracovatelia dreva majú možnosť zabezpečiť si vstupnú surovinu v požadovanom množstve, kvalite a primeranom čase. IAD sú určené tak pre dodávateľov, ako i pre odberateľov surového dreva - guľatiny.

Lesnícka informačná spoločnosť, a. s., Zvolen prevádzkuje internetový portál www.aukciedreva.sk. Na tomto portáli môžu dodávatelia ako napríklad pozemkové spoločenstvá, mestské a obecné lesy, cirkevné lesy, súkromní obhospodarovatelia a obchodníci s drevom vyhlasovať aukcie dreva. Spracovatelia a obchodníci s drevom, ktorí sa zapoja do IAD ako kupujúci, budú mať takto príležitosť nakúpiť dostatok drevnej suroviny v požadovaných sortimentoch a kvalite.

Viac informácií nájdete na www.aukciedreva.sk