CS WEB Logo

03.10.2012

Slabé heslo je veľkým rizikom, venujte mu pozornosť

Slabé heslo je veľkým rizikom, venujte mu pozornosť

Americká bezpečnostná spoločnosť CSID uskutočnila na vzorke 1200 respondentov prieskum zameraný na bezpečnosť hesiel. Vyplýva z neho, že rovnaké heslo na viacerých účtoch používa viac ako päťdesiat percent zákazníkov.Tým, že užívatelia použijú rovnaké heslo pri viacerých rôznych účtoch, podstatným spôsobom uľahčujú prácu tým, ktorí sa zameriavajú na krádež hesiel. „Až 54 percent z oslovených používa päť alebo menej hesiel. 44 percent opýtaných mení svoje heslá raz za rok. Najlaxnejší prístup majú užívatelia mladší ako 24 rokov,“ uviedol portál computerworld.cz, ktorý o výsledkoch prieskumu informoval.
Podľa mienky CSID môže malý počet hesiel súvisieť so skutočnosťou, že viacerí užívatelia nemajú viac ako šesť účtov. Majú tiež obavy, že pokiaľ heslo bude veľmi zložité alebo často meniace, jednoducho ho zabudnú. 21 percent respondentov ankety uviedlo, že už zažilo problémy, ktoré súviseli s neoprávneným prienikom do ich účtov.

Bezpečné heslá si možete vygenerovať aj na našej stránke.

Autor: www.michalpaska.sk